samverkan kring en ny nod för scenkonsten

i region sydost

Musik på Allvar verkar tillsammans med de lokala arrangörsföreningarna Scenbrottet och Jazzakademi Södra Öland för skapandet av en ny nod för den professionella scenkonsten i Region Sydost, och därmed för utveckling av besöksnäringen på Södra Öland och för en levande landsbygd.

Scenbrottet

https://scenbrottet.com

Jazzakademi Södra Öland

https://www.facebook.com/jazzakademisodraoland