om oss

Vilka är vi?

 

Kammarmusikföreningen Musik på Allvar är en ideell förening som sedan 2012 bjuder publiken på kammarmusik av högsta klass. Föreningen är baserad på Öland, med Sveriges äldsta i bruk varande kyrka i Resmo som hemmascen. Vi arrangerar även konserter i andra kyrkor och lokaler på Öland.

 

För oss står respekten för musiken, musikerna och publiken i centrum. Det intima kyrkorummet i Resmo ger en atmosfär och en akustik som sätter kammarmusikens täta samspel i fokus. Våra arrangemang bygger på ett professionellt och tillitsfullt förhållande till musiker och samverkansparter. Ett personligt bemötande och mervärden i form av en vacker och avspänd miljö är grunden för vår verksamhet.

 

På sikt vill vi tillsammans med de lokala arrangörsföreningarna Scenbrottet och Jazzakademi Södra Öland bidra till skapandet av en ny nod för den professionella scenkonsten i Region Sydost, och därmed verka för utveckling av besöksnäringen på Södra Öland och för en levande landsbygd. Musik på Allvar ger alla sina konserter i tillgänglighetsanpassade lokaler.

VARMT VÄLKOMNA TILL VÅRA KONSERTER!

Vårt program - tradition och förnyelse

 

Kärnan i vår konsertverksamhet är det sedan många år etablerade samarbetet med Long Island String Quartet under ledning av cellisten Per Nyström. Kvartetten bildades som en direkt följd av våra arrangemang och står för kontinuiteten i vår verksamhet.

 

Under de närmast kommande åren kommer Musik på Allvar även satsa på tematiska konserter där musikerna själva och särskilt inbjudna gäster sätter in de spelade verken i sitt musik- och idéhistoriska sammanhang. I dessa temakonserter får publiken följa den västerländska konstmusikens utvecklingslinjer och förändringsprocesser från 1500-talet fram till idag. Med en spännande tematisk programläggning vill vi ge en fördjupad förståelse av konstmusikens utveckling, hur den har samspelat med sin tids idéer och hur detta arv speglas i vår egen tids musik.