Kammarmusikföreningen Musik på Allvar är en ideell förening. Sedan 2012 bjuder vi publiken på kammarmusik av högsta klass. Föreningen är baserad på Öland, med Sveriges äldsta i bruk varande kyrka i Resmo som hemmascen. Vi arrangerar även konserter i andra kyrkor och lokaler på Öland.

För oss står respekten för musiken, musikerna och publiken i centrum. Det intima kyrkorummet i Resmo ger en atmosfär och en akustik som sätter kammarmusikens täta samspel i fokus. Våra arrangemang bygger på ett professionellt och tillitsfullt förhållande till musiker och samverkansparter. Ett personligt bemötande och mervärden i form av en vacker och avspänd miljö är grunden för vår verksamhet.

Musik på Allvar ger alla sina konserter i tillgänglighetsanpassade lokaler.

Styrelse

Cke Lavér, ordförande
Hans Gurstad-Nilsson, konstnärlig ledare
Linnea Gustavsson, kassör
Bodil Karsvall, ledamot

Per Nyström, rådgivare (ej medlem i styrelsen)