Ditt medlemskap är viktigt för oss.
Som medlem stödjer du vår vision om att kunna presentera upplevelser av klassisk musik i olika former från olika epoker på en internationell nivå. Därigenom utvecklar vi tillsammans en levande landsbygd på Öland.

Musiken kommer från livet självt och har ett språk som kan förstås av alla. Därför förenar musiken oss och ger oss upplevelser som berör oss som människor så vi bättre förstår oss själva och varandra.
I konsertupplevelsen sker skapandet här och nu och musiken, musikerna och publiken spelar i ögonblicket lika stor roll för skapandet. Du är medverkande i konstverket och i kammarmusikens intima format kommer du riktigt nära.
Konst är berättelsen om något, i musiken blir du som publik en individuell del av det berättandet. 

Per Nyström

Medlemskapet* ger dig också:
– 50:- rabatt på våra konserter
– Inbjudan till “meet-the-artists”
– Vårt medlemsbrev

* Medlemsavgiften är 200:- per kalenderår och sätts in på bg
136-3340.
OBS! Kom ihåg att skriva namn och e-post på inbetalningen.