Uruppförande
J.A.G.S. 
Den öländske faraonen
Rekviem

Söndag 28 augusti kl. 18.00
Segerstads kyrka