Succé inför fullsatt kyrka!

Foto Anders Marell, Ölandsbladet